HOLLANDACA OKUNUŞ KURALLARI

 06/12/2007 | Kategori: Dilbilgisi Grammer | Etiket:, | Yorumlar:(0)


Örnek vermemiz gerekirse, De Man (Adam), De Vrouw (Kadın), Het Kind (Çocuk).
Hollandaca’ nın telaffuzu Türkler için oldukça kolaydır.
Hemen hemen bütün sesler aynen telaffuz edilir. Şimdi Hollanda alfabesini öğrenelim ;

HOLLANDA ALFABESİ

Yazılış ——————– Okunuş ————————- Yazılış ——————– Okunuş
A — a ——————– a ——————————– N — n ——————– en
B — b ——————– bey —————————– O — o ——————– o
C — c ——————– sey—————————– P — p ——————– pey
D — d ——————– dey —————————– Q — q ——————– kü
E — e ——————– ey —————————— R — r ——————— er
F — f ——————– ef ——————————- S — s ——————— es
G — g ——————– gey(girtlaktan) —————————- T — t ——————— tey
H — h ——————– ha —————————— U — u ——————– ü
I — i ———————- i ——————————- V — v ——————– fey
J — j ——————— yey —————————- W — w ——————- vey
K — k ——————– ka —————————— X — x ——————– iks
L — l ——————— el ——————————- Y — ij ——————- ay(yey)
M — m —————— em —————————— Z — z ——————– zet

TÜRKÇEDE OKUNUŞU DEĞİŞİK OLAN HARFLER

Hollandaca’ da hemen hemen bütün sesler aynen telaffuz edilir. Sesleri üç bölüme ayırmamız gerekiyor.

Sesliler : de klinkers
Sessizler : de medeklinkers
İki sesliler : de dubbelklanken
Seslilere ve sessizlere örnek vermemiz gerekirse şöyle ;

———————- Sesliler ————————- Telaffuzu
a ——————- band —————————– adam
a ——————- vader —————————- katil
e ——————- rennen ————————– cehennem
eu —————— deur —————————– kör
i ——————– zin ——————————- ilelebet
ie —————— dier —————————— idam
o ——————- tol ——————————– ocak
o ——————- loon —————————— kovmak
oe —————– stoep —————————– uzak
u —————— kunnen ————————— ölüm

———————- Sessizler ———————— Telaffuzu
ch —————— wachten ————————- haber
ch —————— lachen ————————— sahip
h ——————- Hans —————————– heyt !
ng —————– zingen ————————— Engin
ph —————– phantoom ———————– fark
v ——————- vier —————————– fark
sj —————— sjaal —————————– şeker
ou —————— jou —————————— avutmak
au —————— blauw —————————blauw

Hollandaca’ daki q, w, x, ij harfleri Türk alfabesinde yoktur.

c : Söylenişi k şeklindedir. Örnek : Actief (Aktif) Bazen s şeklindedir. Örnek : Cel (Hücre).

q : Söylenişi kv şeklindedir. Örnek : Quasi (Sanki).

w : Okunuşu Türkçe’ deki v sesi gibidir. Örnek : De Wereld (Dünya).

x : Söylenişi ks Örnek : Taxi (Taksi).

ij : Söylenişi ay şeklindedir. Örnek : Prijs (Fiyat).

SESLİ HARFLERİN OKUNUŞLARI :

Örnekler vererek Hollandaca’ daki sesli harflerin okunuşuna bir göz atalım.

A/a :
Türkçedeki A‘ dan biraz daha uzun okunur.
Örnek :
De dame (dı: da:mı)
(bayan)

Bazen de A kısa okunur.
Örnek :
De hand (dı: hant)
(el)

E/e :
Türkçe’ deki E gibi ancak sözcüğün son hecesinde bazen Türkçe’ deki I gibi okunur.
Örnek :
Lezen (lezın)
(okumak)

I/i :
Türkçe’ deki İ gibi okunur.
Örnek :
illegaal (illıha:l)
(kaçak)

O/o :
Türkçe’ deki O gibi okunur.
Örnek :
De hond (dı: hont)
(köpek)

U/u :
Türkçe’ deki Ü gibi okunur.
Örnek :
Dun (dün)
(ince)

ÇİFT SESLİ HARFLERİN OKUNUŞLARI :

Hollandaca’ da iki sesli harf biraraya geldiği zaman, özel okunuş kuralları geçerlidir. Buna Uzun okunan çift sesli harfler diyebiliriz.

AA/aa :
Türkçe’ deki Aa gibi fakat daha uzun okunur.
Örnek :
Het haar (het ha:r)
(saç)

AU/au :
Türkçe’ deki Au gibi.
Örnek :
De wenkbrauw (dı: venkbrauv)
(kaş)

EE/ee :
Türkçe’ deki Ey gibi fakat daha uzun okunur.
Örnek :
De zee (dı: zey)
(Deniz)

EI/ei :
Türkçe’ deki Ay gibi.
Örnek :
Het meijse (het: mayşı)
(kız)

EU/eu :
Türkçe’ deki Ö gibi.
Örnek :
De deur (dı: dür)
(kapı)

OO/oo :
Türkçe’ deki O gibi fakat daha uzun okunur.
Örnek :
De boot (dı: bo:t)
(kayık)

OE/oe :
Türkçe’ deki U gibi.
Örnek :
De hoed (dı: hut)
(şapka)

OU/ou :
Türkçe’ deki Au gibi.
Örnek :
Het zout (het: zaut)
(tuz)

IE/ie :
Türkçe’ deki İ gibi fakat daha uzun okunur.
Örnek :
De liefde (dı: liifdı)
(sevgi)

ÇİFT SESSİZ HARFLERİN OKUNUŞLARI

CH/ch :
Sert bir H şeklinde okunur.
Örnek :
Zacht (zaht)
(yumuşak)

CK/ck :
K gibi okunur.
Örnek :
De ticket (dı: tiket)
(bilet)

PH/ph :
F gibi okunur.
Örnek :
De photo (dı: fo:to)
(fotoğraf)

QU/qu :
Kv gibi okunur.
Örnek :
quant (kvant)
(miktarlı)

UI/ui :
gibi okunur.
Örnek :
huis (haüs)
(ev)

SCH/sch :
Kelimenin sonunda, (….sch) S olarak okunur.
Örnek :
Arabisch (Arabis)
(Arapça)

Kelimenin başında ise, (sch….) SH olarak, H sert bir şekilde okunur.
Örnek :
De school (dı: sho:l)
(okul)

Yeni ilan: | Eski ilan: