HOLLANDACA OKUNUŞ KURALLARI

HOLLANDACA OKUNUŞ KURALLARI

Mesajgönderen Efeler Diyarı tarih Cmt Kas 10, 2007 9:13 pm

Hollandaca alfabesini vermeden önce bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz
Hollandaca’ da kelimeler cümle içindeki vazifelerine göre değişirler. Bu değişmenin başlıca nedeni Hollandaca’ da Türkçe’ ye nazaran cins, hal ve sayı şekillerinin mevcut oluşudur.
Hollandaca’ da iki cins isim vardır. Hollandaca’ da lidwoorden dediğimiz, bu cins isimler şunlardır ;

DE : Erkek, Dişil
Het : Nötr

Örnek vermemiz gerekirse, De Man (Adam), De Vrouw (Kadın), Het Kind (Çocuk).
Hollandaca’ nın telaffuzu Türkler için oldukça kolaydır.
Hemen hemen bütün sesler aynen telaffuz edilir. Şimdi Hollanda alfabesini öğrenelim ;

HOLLANDA ALFABESİ

Yazılış ——————– Okunuş ————————- Yazılış ——————– Okunuş
A — a ——————– a ——————————– N — n ——————– en
B — b ——————– bey —————————– O — o ——————– o
C — c ——————– sey—————————– P — p ——————– pey
D — d ——————– dey —————————– Q — q ——————– kü
E — e ——————– ey —————————— R — r ——————— er
F — f ——————– ef ——————————- S — s ——————— es
G — g ——————– gey(girtlaktan) —————————- T — t ——————— tey
H — h ——————– ha —————————— U — u ——————– ü
I — i ———————- i ——————————- V — v ——————– fey
J — j ——————— yey —————————- W — w ——————- vey
K — k ——————– ka —————————— X — x ——————– iks
L — l ——————— el ——————————- Y — ij ——————- ay(yey)
M — m —————— em —————————— Z — z ——————– zet

TÜRKÇEDE OKUNUŞU DEĞİŞİK OLAN HARFLER

Hollandaca’ da hemen hemen bütün sesler aynen telaffuz edilir. Sesleri üç bölüme ayırmamız gerekiyor.

Sesliler : de klinkers
Sessizler : de medeklinkers
İki sesliler : de dubbelklanken
Seslilere ve sessizlere örnek vermemiz gerekirse şöyle ;

———————- Sesliler ————————- Telaffuzu
a ——————- band —————————– adam
a ——————- vader —————————- katil
e ——————- rennen ————————– cehennem
eu —————— deur —————————– kör
i ——————– zin ——————————- ilelebet
ie —————— dier —————————— idam
o ——————- tol ——————————– ocak
o ——————- loon —————————— kovmak
oe —————– stoep —————————– uzak
u —————— kunnen ————————— ölüm

———————- Sessizler ———————— Telaffuzu
ch —————— wachten ————————- haber
ch —————— lachen ————————— sahip
h ——————- Hans —————————– heyt !
ng —————– zingen ————————— Engin
ph —————– phantoom ———————– fark
v ——————- vier —————————– fark
sj —————— sjaal —————————– şeker
ou —————— jou —————————— avutmak
au —————— blauw —————————blauw

Hollandaca’ daki q, w, x, ij harfleri Türk alfabesinde yoktur.

c : Söylenişi k şeklindedir. Örnek : Actief (Aktif) Bazen s şeklindedir. Örnek : Cel (Hücre).

q : Söylenişi kv şeklindedir. Örnek : Quasi (Sanki).

w : Okunuşu Türkçe’ deki v sesi gibidir. Örnek : De Wereld (Dünya).

x : Söylenişi ks Örnek : Taxi (Taksi).

ij : Söylenişi ay şeklindedir. Örnek : Prijs (Fiyat).

SESLİ HARFLERİN OKUNUŞLARI :

Örnekler vererek Hollandaca’ daki sesli harflerin okunuşuna bir göz atalım.

A/a :
Türkçedeki A‘ dan biraz daha uzun okunur.
Örnek :
De dame (dı: da:mı)
(bayan)

Bazen de A kısa okunur.
Örnek :
De hand (dı: hant)
(el)

E/e :
Türkçe’ deki E gibi ancak sözcüğün son hecesinde bazen Türkçe’ deki I gibi okunur.
Örnek :
Lezen (lezın)
(okumak)

I/i :
Türkçe’ deki İ gibi okunur.
Örnek :
illegaal (illıha:l)
(kaçak)

O/o :
Türkçe’ deki O gibi okunur.
Örnek :
De hond (dı: hont)
(köpek)

U/u :
Türkçe’ deki Ü gibi okunur.
Örnek :
Dun (dün)
(ince)

ÇİFT SESLİ HARFLERİN OKUNUŞLARI :

Hollandaca’ da iki sesli harf biraraya geldiği zaman, özel okunuş kuralları geçerlidir. Buna Uzun okunan çift sesli harfler diyebiliriz.

AA/aa :
Türkçe’ deki Aa gibi fakat daha uzun okunur.
Örnek :
Het haar (het ha:r)
(saç)

AU/au :
Türkçe’ deki Au gibi.
Örnek :
De wenkbrauw (dı: venkbrauv)
(kaş)

EE/ee :
Türkçe’ deki Ey gibi fakat daha uzun okunur.
Örnek :
De zee (dı: zey)
(Deniz)

EI/ei :
Türkçe’ deki Ay gibi.
Örnek :
Het meijse (het: mayşı)
(kız)

EU/eu :
Türkçe’ deki Ö gibi.
Örnek :
De deur (dı: dür)
(kapı)

OO/oo :
Türkçe’ deki O gibi fakat daha uzun okunur.
Örnek :
De boot (dı: bo:t)
(kayık)

OE/oe :
Türkçe’ deki U gibi.
Örnek :
De hoed (dı: hut)
(şapka)

OU/ou :
Türkçe’ deki Au gibi.
Örnek :
Het zout (het: zaut)
(tuz)

IE/ie :
Türkçe’ deki İ gibi fakat daha uzun okunur.
Örnek :
De liefde (dı: liifdı)
(sevgi)

ÇİFT SESSİZ HARFLERİN OKUNUŞLARI

CH/ch :
Sert bir H şeklinde okunur.
Örnek :
Zacht (zaht)
(yumuşak)

CK/ck :
K gibi okunur.
Örnek :
De ticket (dı: tiket)
(bilet)

PH/ph :
F gibi okunur.
Örnek :
De photo (dı: fo:to)
(fotoğraf)

QU/qu :
Kv gibi okunur.
Örnek :
quant (kvant)
(miktarlı)

UI/ui :
gibi okunur.
Örnek :
huis (haüs)
(ev)

SCH/sch :
Kelimenin sonunda, (….sch) S olarak okunur.
Örnek :
Arabisch (Arabis)
(Arapça)

Kelimenin başında ise, (sch….) SH olarak, H sert bir şekilde okunur.
Örnek :
De school (dı: sho:l)
(okul)

Leave a Reply