Quotes on Hollandaca Grammer

Alfabe ve imla Kelime düzeni (1): temeller Zamirler (1): şahıs zamirleri Fiiller (1): şimdiki zaman-düzenli (tegenwoordige tijd – regelmatig) Fiiller (2): şimdiki zaman-düzensiz (tegenwoordige tijd – onregelmatig) Sorular İsimler Tanimlik