Belcikadan Vize Basvurusu Nasil Yapilir

1. Pasaport ve 1 adet pasaport fotokopisi (resimli, damgalı sayfaların ve vizelerin fotokopisi). Pasaportunuzun başvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl daha geçerliliği olmalı ve tarafınızca imzalanmış olmalıdır. Türk vatandaşı değilseniz ikametgah izniniz. İkametgah izniniz Türkiye’ye dönüşünüzden sonra 3 ay daha geçerli olmalıdır.
2. İki adet vize başvuru formu eksiksiz olarak Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak doldurulacak. Vize talep formundaki bütün sorular açık ve okunaklı bir şekilde cevaplanmalıdır, tarih ve imza unutulmamalıdır. (Başvuru formu ücretsiz olarak VAC – Visa Application Center, Vize Başvuru Merkezi’nden temin edilebilir veya http://www.diplomatie.be/fr/travel/visa/default.asp sayfasından indirilebilir. Formu göndermiyoruz). + 3 adet fotoğraf. (beyaz fon üzerine, 3×4 cm ebatlarında). Fotoğraflardan ikisini forma yapıştırınız. Diğerinin arkasına ad ve soyadınızı yazarak veriniz.


3. Belçika’daki eşin oturum izni, kimlik kartı, yabancılar için oturum kartı veya geçici oturum kartı (model B)’nin fotokopisi. Fotokopi NET olmalıdır.
4. Belçika’daki Belediyeden eşe ait yeni tarihli aile toplum kağıdı ve 1 fotokopisi. Bu evrakın üstünde eşinizin ismi belirtilmiş olmalıdır, ve ilgilinin bugüne kadar yaptığı tüm evlilikler belirtilmelidir (Extrait récent du Registre de la Population de l’époux(se) en Belgique comprenant l’historique de son état civil – Recent uittreksel uit het bevolkingregister van de echtgeno(o)t(e) in België met vermelding van de historiek van de burgerlijke stand).
5. Başvuru sahibi için nüfustan yeni tarihli, hanede yer alan tüm evlilik, vefaat ve boşanmaları gösteren belge, Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye tercümesi (kişilerin kendi hanelerinden).
6. Uluslararası “B formülü evlenme kayıt örneği” ve 1 fotokopisi.
7. Eğer eşler daha önce evlenmiş ise : a.Türkiye’deki boşanmalar : Boşanmanın mahkeme kararı. Kararın Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından tercümesi, tercümenin notere ve Türk Dışişleri Bakanlığı’na veya Adliye’ye onaylatılması (apostille) ve bir fotokopisi. b.Belçika’daki boşanmalar : Belçika’dan boşanma kararı, aslına uygun tasdikli örneği ve 1 fotokopisi. c.Ölen eş için “ C formülü ölüm kayıt örneği” ve 1 fotokopisi.
8. Ankara’daki Adli Sicil Genel Müdürlüğünden yabancı dilde iyi hal kağıdı ve 1 fotokopisi. Dışişlerine veya Adliye’ye onaylatılması (apostille). Bu evrak 6 aydan eski tarihli olmamalıdır. http://www.iks.com.tr/Be/site/ginform/tr/8.htm http://www.iks.com.tr/Be/site/ginform/tr/2.htm

9. Yaş büyütmesi yapılmış ise, bununla ilgili mahkeme kararı, kararın Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından tercümesi, tercümenin notere ve Türk Dışişleri Bakanlığı’na veya Adliye’ye onaylatılması (apostille) ve bir fotokopisi gerekmekte.
10. Evlendiğiniz tarihte 18 yaşından küçük iseniz, anne ve babanın evlenmeye rıza belgesi gerekir. Bu rızanın Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından tercümesi, tercümenin notere ve Türk Dışişleri Bakanlığı’na veya Adliye’ye onaylatılması (apostille) ve bir fotokopisi gerekmektedir. Evlendiğiniz tarihte 17 yaşından küçük iseniz, hakim kararı gerekir. Bu kararın Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından tercümesi, tercümenin notere ve Türk Dışişleri Bakanlığı’na veya Adliye’den onaylatılması (apostille) ve bir fotokopisi gerekmekte.
11. Başvuru sahibine refakat eden, reşit olmayan çocuk var ise : çocuğun A formülü doğum kayıt örneği ve 1 fotokopisi + Türkiye’deki anne, baba yada vasinin “çocuğum yurt dışında çıkabilir” diye noterden izni, Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından tercümesi, tercümenin notere ve Türk Dışişleri Bakanlığı’na veya Adliye’ye onaylatılması (apostille) ve bir fotokopisi gerekmekte.
12. Tüm dosyanın eksiksiz bir fotokopisi (yukarıda belirtilen evraklar istenme sırasına göre düzenlenmiş olmalıdır).
13. Hizmet bedeli http://www.iks.com.tr/Be/site/ginform/tr/13.htm

Bu liste kesin değildir. Şahsi görüşme sonrası veya dosyanızın incelenmesi sonrasında ek evraklar talep edilebilir (18 yaşından küçük çocuklar için yapılan başvurular gibi).

http://hollandaca.youprog.com/viewtopic.php?f=8&t=638

Leave a Reply