Hollandaca Grammer Egitim Seti

Alfabe ve imla
Kelime düzeni (1): temeller
Zamirler (1): şahıs zamirleri
Fiiller (1): şimdiki zaman-düzenli (tegenwoordige tijd – regelmatig)
Fiiller (2): şimdiki zaman-düzensiz (tegenwoordige tijd – onregelmatig)
Sorular
İsimler
Tanimlik (de/het)
Sıfatlar
Olumsuzluk
Zamirler (2): işaret zamirleri
Er
Fiiller (3): emir kipi
Fiiler (4): yer belirten fiiller
Zamirler (3): iyelik, dönüşlü ve dönüşümlü zamirler
Fiiller (5): tamamlanmamış geçmiş zaman – düzenli (onvoltooid
verleden tijd – regelmatig)
Fiiller (6): tamamlanmış – düzenli (voltooid verleden tijd – regelmatig)
Fiiller (7): tamamlanmamış geçmiş zaman – düzensiz ve tamamlanm
ış zaman (onvoltooid en voltooid verleden tijd – onregelmatig)
Kelime düzeni (2): uzun ana cümleler
Fiiler (8): mastar hali (te’li ve te’siz)
Fiiler (9): gelecek zaman (toekomende tijd)
Fiiler (10): edilgen çatı
Bileşik cümleler (1): ana cümlelerin birleşimi
Bileşik cümleler (2): ana cümleler ile alt cümlelerin birleşimi
Zamirler (4) : ilgi zamirleri
Bileşik cumleler (3): alt ilgi cümleleri
Fiiler (11): ayrılabilir ve bağlı fiiler
Ekler
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Düzensiz fiiler
Sayılar
Sayma birimleri
Tarihler ve zaman
Edatlar
Zarflar
Şahıs ve işaret zamirleri
Ünlem bildirenler
Temel dilbilgisi terimleri

Indirmek Icin Tiklayiniz
DutchgrammarinTurkishversie1.1“>DutchgrammarinTurkishversie1.1