SINAV RANDEVUSU NASIL ALINIR? ( resimli anlatım )

http://inburgeringsformulier.minbuzamail.nl/civic/nl/ Bu adrese giriyorsunuz sonra aşağıdaki formu dolduruyorsunuz

http://www.forum.dilogren.com/viewtopic.php?f=6&t=357


Resim
Resim
Resim
Resim

Üstteki formu gönderdikten sonra aşağıdaki E-mail’ i elde ediyorsunuz. Bu
e-mailin çıktısıyla bankaya gidip 350 euroyu yatırıyorsunuz

E-MAIL 1
_______________________________________________________________________________________________________________________
Geachte heer/mevrouw,
_______________________________________________________________________________________________________________________

3 günlük aradan sonra bir e-mail daha alıyorsunuz ve konsolosluğu randevu almak için arıyorsunuz

Hierbij bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken de ontvangst van de aanmelding van dhr/mw ( adınız soyadınız olacak burada ) voor het Examen Inburgering in het buitenland.

Voordat dhr/mw ( adınız soyadınız olacak burada ) een afspraak kan maken met de Nederlandse ambassade/consulaat voor het afleggen van het examen, dient u het examengeld ad ? 350.00 over te maken.

De bankgegevens luiden:
Rabobank, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht
Rekeningnummer ( burada 9 basamaklı numaralar olacak )
Ten name van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag
Onder vermelding van kenmerk ( burada 10 basamaklı adaylık numaranız olacak ) en de naam ( adınız soyadınız olacak burada )
Voor betalingen vanuit het buitenland zijn de navolgende gegevens tevens nodig:
IBAN: ( burada numaralar ve harflerle karışık kodlar olacak )
SWIFT: ( burasıda bir üstekinin aynısı )

De betaling dient binnen 3 maanden na deze bevestiging bijgeschreven te zijn op het bovenvermelde bankrekeningnummer. Indien de betaling niet binnen deze termijn wordt ontvangen, vervalt de aanmelding voor het examen.

U ontvangt een betalingbevestiging zodra dit ministerie uw betaling heeft verwerkt. De kandidaat kan pas een afspraak maken met de ambassade/consulaat na ontvangst van de betalingbevestiging.

Voorts wordt u verzocht de onderstaande aanmeldingsgegevens te controleren op mogelijke onjuistheden. Eventuele onjuistheden kunt u per email ExamenInburgering@minbuza.nl doorgeven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken onder vermelding van kenmerk ( burada 10 basamaklı adaylık numaranız olacak ). U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Examenplaats : İstanbul yada Ankara
Kandidaatgegevens:
Naam: ( adınız soyadınız )
Adres : ( açık adresiniz )
Postcode & Woonplaats : ( posta kodunuz ve yaşadığınız şehrin ismi )
Land : Turkije
Geboortedatum : ( doğum tarihiniz )
Paspoortnummer : ( pasaport numaranız )
Referentgegevens:
Naam: ( Hollanda’ daki eşinizin adı soyadı )
Adres : ( adresi )
Postcode & Woonplaats : ( posta kodu ve şehir ismi )
Land : Nederland

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Buitenlandse Zaken

PS. Als bovenstaande gegevens niet juist leesbaar zijn of vreemde codes bevat, kunt u ook het bijgevoegde HTML bestand openen.

Randevuyu aldıktan sonra aşağıdaki e-mailleri sırası ile arka arkaya elde ediyorsunuz.

E-MAIL 1
_______________________________________________________________________________________________________________________

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken de ontvangst van het geld voor het afleggen van het Examen Inburgering in het buitenland ten behoeve van

Kandidaatgegevens:
Naam: ( adınız soyadınız )
Adres : ( adresiniz )
Postcode & Woonplaats : ( posta kodu ve şehir ismi )
Land : Turkije
Geboortedatum : ( doğum tarihiniz )
Paspoortnummer : ( pasaport numaranız )

Dhr/mw ( adınız soyadınız ) kan vanaf morgen telefonisch contact opnemen met de Nederlandse ambassade/consulaat te İstanbul yada Ankara. U kunt niet via dit e-mailadres een afspraak maken bij de Nederlandse ambassade/consulaat te Istanbul. Dit dient telefonisch te geschieden. Voor het telefoonnummer verwijs ik u naar http://www.minbuza.nl.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Buitenlandse Zaken

PS. Als bovenstaande gegevens niet juist leesbaar zijn of vreemde codes bevat, kunt u ook het bijgevoegde HTML bestand openen.

_______________________________________________________________________________________________________________________

E-MAIL 2

_______________________________________________________________________________________________________________________

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigt de Nederlandse ambassade/consulaat te Istanbul dat met u, ( adınız soyadınız ve 10 basamaklı adaylık numaranız ), de navolgende afspraak is gemaakt voor het afleggen van het Examen Inburgering in het buitenland:

DATUM: ( sınav tarihiniz )
TIJD: ( sınavın kaçta olduğu )
ADRES AMBASSADE/CONSULAAT:
( İstanbul yada Ankara’ daki konsolosluğun adresi )

U wordt verzocht zich met een geldig paspoort 15 minuten voor het bovenvermelde tijdstip te melden bij deze ambassade/consulaat.
Voor de goede orde wijs ik u erop dat de ambassade/consulaat voorafgaand aan het examen uw medewerking verlangt bij het elektronisch afnemen van uw vingerafdrukken en het maken van een digitale pasfoto.

Indien u wegens dringende redenen niet kan verschijnen, dient u dit vooraf (bij voorkeur 48 uur voor het examen) telefonisch te melden aan de ambassade/consulaat. Reageren via dit e-mailadres is niet mogelijk.

De persoon die u heeft aangemeld voor het examen ontvangt een afschrift van deze afspraakbevestiging ter informatie en wordt verzocht hierover geen contact op te nemen met de ambassade/consulaat.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Buitenlandse Zaken

PS. Als bovenstaande gegevens niet juist leesbaar zijn of vreemde codes bevat, kunt u ook het bijgevoegde HTML bestand openen.

Leave a Reply