Hollandaca sesli ve sessiz harfler

sesli ve sessiz harfler
Aşağidaki örneklerde sesli harfler uzatılarak okunuyor.

• straat
• baard
• droom straten
baarden
dromen

Burada sesli harfler kısa okunuyor.

• helft
• nat
• rond helften
natte
ronde

Burada bir sesli harf kayboluyor, ama okurken yine uzatılarak okunuyor.

• maan
• droog
manen
droge

Burada sessiz harf çift oluyor ama okurken kısa okunuyor.

• man
• vis
mannen
vissen

Kelimenin sonundaki v harfini yazmıyorsun onu f şeklinde kullanıyorsun.

• geven geef

Kelimenin sonundaki z harfini yazmıyorsun onu s şeklinde kullanıyorsun.

• bazen baas

Tanımlık
Üç tane tanımlık vardır: de, het, een

Tanımlıkları isim kelimeleriyle birlikte kullanıyorsun.

• De straat waar ik woon is erg druk.
• Een straat moet ‘s nachts goed verlicht zijn.
• Het huis naast ons wordt geschilderd.
• Een huis huis in de stad is erg duur.

tanımlık, de ya da het?
çoğul isim kelimelerinden önce her zaman de

• de appels, de jassen

meslek kelimelerinden önce her zaman de

• de bakker, de schilder

sebzeler, meyveler, ağaçlar ve çiçek isimlerinden önce her zaman de

• de bloemkool, de citroen, de eik

dağ ve nehir isimlerinden önce de

• de Etna, de Maas

kadınsı kelimeler -ing, -ie,- ij, -heid, -teit,-a, -nis, -st, -schap, -de, -te ile bitiyorsa her zaman de

• de samenleving, de spatie, de vrijheid, de kwaliteit, de agenda, de kennis, de winst, de blijdschap, de liefde

küçültme kelimelerinden önce her zaman het

• het kindje

iki heceli kelime tiplerinde, bunlar; be-,ge-, ver, ont-, ile başlıyorsa, her zaman het

• het begrip, het gedrag, het verlies, het ontzag

dil isimlerinde her zaman het

• het Russisch

metallerin isimlerinden önce her zaman het

• het ijzer, het koper

sözcükler -isme, -ment ile sonlanıyorsa her zaman het

• het Boedhisme, het moment

isim olarak kullanilan eylemler için sürekli het

• het slapen

isimler
Tek başına kullanılan isimler bir şeyin ismidir, kişinin, bir duygunun, bir anlayışın vb. Genellikle isimlerin önlerinde tanımlık bulunur, ve bunu isimlerin önlerinde düşünebilirsin.

• De straat waar ik woon is erg druk.
• Een straat moet ‘s nachts goed verlicht zijn.
• Het huis naast ons wordt geschilderd.
• Een huis huis in de stad is erg duur.

çoğul kelimeler
Bir kelimeyi çoğul yaparken bu çıkış kelimelerini kullanırsın -en, -s veya -‘s

• de hand de handen

Bir isim kelimesi birden fazla heceden oluşuyorsa ve -e, -el, -en, -er, -em bunlarla bitiyorsa, çoğullaştırırken -s harfini kullanıyorsun.

• het katje de katjes
• de egel de egels

Bir isim kelimesi eğer bunlarla sonlanıyorsa -i, -a, -o, -u, -y çoğullastırırken ‘s harfini kullanıyorsun.

• de taxi de taxi’s
• de baby de baby’s

sıfatlar
Sıfatlar isimlerle ilgili bilgi verir onların nasıl olduğunu söyler.

• het dure horloge de lange straat

Burada birden fazla sıfatı arka arkaya kullanabilirsin.

• de lange, lege straat

Sıfatlar genellikle isimlerden önce kullanılır, fakat ismin arkasında da bulunabilir.

• De straat is lang.

İsimden önce kullanılan sıfat kelimelerinin sonuna -e harfini ekliyorsun.

• het zwarte paard

Fakat bu isim het tanımlığı olan bir isim ise o zaman -e harfini sıfatın sonunda kullanmıyorsun.

• een zwart paard (het paard)

Eğer sıfat olan kelime isimden sonra kullanılmışsa o zaman -e harfini kullanmıyorsun.

• De man is rijk.

Leave a Reply